Đất sét hạng trung – MEDIUM GRADE CLAY AWAY™

C-106 CLAY AWAY™ là đất sét linh hoạt hơn so với sản phẩm cùng họ
C-105 CLAY AWAY™. Đất sét hạng trung chỉ đề nghị sử dụng cho các bề mặt bị bụi sơn bám nặng, bề mặt sơn sần sùi, bụi đường, bụi thắng. Trầy xước bề mặt có thể xảy ra đối với các ô tô màu tối, nên sử dụng chung với Wipeout showroom Spray Gloss. Không chứa chất sáp hoặc silicon. Tiêu chuẩn VOC Hoa Kỳ.

Trọng lượng: 200g

Giá bán: 799.300 đồng.