Phủ pha lê bảo vệ sơn

Quy trình phủ pha lê bảo vệ sơn với Chemical Guys USA:

Bước 1: Kiểm tra toàn diện ngoại thất

Bước 2: Vệ sinh và làm sạch toàn bộ ngoại thất

Bước 3: Xử lý bụi sơn & bề mặt nhám của ô tô

 

Bước 4: Xử lý xước bề mặt sơn (xước nặng, xước nhẹ và quầng trên sơn)

 

Bước 5: Phủ lớp áo bảo vệ sơn

 

Bước 6: Phủ lớp bảo vệ tạo độ bóng sâu & chống thấm nước

 

Bước 7: Chăm sóc mâm xe

Bước 8: Chăm sóc dàn nhựa ngoại thất:

Bước 9: Hoàn thiện và giao xe