Đổi màu ghế da

Chúng tôi cung cấp dịch vụ đổi màu ghế da giúp quý khách phối lại màu sắc theo ý thích của mình, những chi tiết được chúng tôi thực hiện đổi bao gồm:

- Đổi màu mặt táp lô

- Đổi màu táp pi cửa

- Đổi màu dàn nhựa

- Đổi màu vô lăng

- Đổi màu cần số

- Đổi màu bộ ghế da

1. Đổi màu bộ ghế Lexus

 

 

 

 

 

 

 

2. Đổi màu bộ ghế Grandis