Bình tạo bọt 150ml Foaming Bottle

Giúp chuyển dung dịch làm sạch da sang dạng bọt!

Giới thiệu sản phẩm

Chúng tôi sử dụng Foaming bottle chủ yếu để chuyển Leather Ultra Clean từ dạng dung dịch sang dạng bọt để làm sạch. Đó là bởi vì chúng tôi nhận thấy việc làm sạch bằng bọt sẽ an toàn và cho kết quả tốt hơn.

Tuy nhiên, bình được thiết kế để chuyển bất kỳ sản phẩm nào có khả năng tạo bọt sang dạng bọt. Nó cũng hoạt động tốt đối với phần lớn sản phẩm dạng xà phòng.