Miếng xốp & khăn

10 miếng xốp & 8 miếng khăn

Giới thiệu sản phẩm

10 miếng xốp

10 miếng xốp làm sạch da giúp cho việc làm sạch đồ da trở nên dễ dàng hơn.

8 miếng khăn

8 miếng khăn có khả năng thấm hút tốt được sử dụng để áp dụng Leather protection cream.