Dụng cụ phun sơn

Cốc trộn 30ml

MIXINGCUP_175

Cốc nhỏ với dạng rộng miệng thể hiện dung tích ml được sử dụng để trộn màu sơn.

Chi tiết

Bình xịt màu sơn – Airbrush

AIRBRUSH_175

Bình xịt nhỏ sử dụng cho tất cả các loại phun xịt.

Chi tiết