Màu nhuộm và phủ bảo vệ

Adhesion Promoter – Liên kết da

ADHESIONPR_filename_small_12_911a6d682a15479f71588c63b5d28b68

Giá bán: chai 250ml

453,200 vnd

Chi tiết

Cross Linker X – Màu keo liên kết

CROSSLINKER_filename_small_24_d7b0f3c89e32b9b2128867fc8fa8b103

Giá bán: chai 50ml

216,150 vnd

Chi tiết


Màu nhuộm da thấm hút – Leather Dye

Giá bán: chai 250ml

455,500 vnd

Chi tiết

Leather Colourant – Màu sơn da

LEATHERCOLOURANT_175

Giá bán: chai 250ml

439,000 vnd

Chi tiết


Matting Agent – Giảm độ bóng màu da

MATTINGAGENT_175

Giá bán: Chai 250ml

361,900 vnd

Chi tiết