Chăm sóc ô tô PRO

Rửa xe chuyên nghiệp PRO

C-19n-200x200

C-19 RED CHERRY SUDS™ – Dung dịch rửa xe hương dâu

Dung tích: 3,8 lít – Giá: 843.500 đ

C-60-SuperCarWashGrp1-200x200

C-60 SUPER CAR WASH™ LIQUID – Dung dịch siêu rửa xe

Dung tích: 3,8 lít – Giá bán: 765.000đ

Tất cả

Đất sét - Clay Bar PRO

C-105-200x200

Đất sét hạng phổ thông – REGULAR GRADE CLAY AWAY™

Trọng lượng: 200g – Giá bán: 759.500đ

c-106-200x200

Đất sét hạng trung – MEDIUM GRADE CLAY AWAY™

Trọng lượng: 200g – Giá bán: 799.300đ

Tất cả

Đánh bóng xử lý xước PRO

P-41-SprRnRmvrn-200x200

P-41 SUPER ACID RAIN REMOVER – Làm sạch mưa axít

Dung tích: 3,8 lít – Giá bán: 1.991.000đ

C-90-Pn1-200x200

FANTASTIC PLASTIC POLISH™ – Đánh bóng đèn nhựa Plastic

Dung tích: 473ml – Giá bán: 549.200đ

Tất cả

Sản phẩm Allura - PRO

ALLURA_P_7_Qn-200x200

Allura™ Medium Cut Compound – Hỗn hợp xử lý xước vừa

Dung tích: 946ml – Giá bán: 939.1000đ

Tất cả

Phủ nano bảo vệ sơn PRO

P-39-Q1-200x200

POLYMER II™ SEALANT – Phủ bảo vệ Polymer II

Dung tích: 946ml – Giá bán: 1.032.000đ

P-73-Qn-200x200

PROFECTION™ PAINT SEALANT – Bảo vệ sơn

Dung tích: 946ml – Giá bán: 1.169.000đ

Tất cả

Vệ sinh nội thất ô tô - PRO

C-12Grpn-200x2001

C-12 Làm sạch ghế da – Leather Cleaner

Dung tích: 946ml – Giá bán: 398.000đ

Tất cả

Bảo dưỡng nhựa PRO

S-94n-200x200

Dưỡng nhựa ngoại thất – WET LOOK™ DRESSING

Dung tích: 3,8 lít – Giá bán:

Tất cả

Đánh bóng kim loại PRO

C-90-Pn-200x200

C-90-P Đánh bóng kim loại – ALL METAL POLISH™

Dung tích: 473ml – Giá bán: 567.000đ

C-92-Pbn-200x200

C-92-P Đánh bóng kim loại – GADNIUM™ METAL POLISH

Dung tích: 473ml – Giá bán: 685.500đ

Tất cả

Vệ sinh động cơ - PRO

C-51n-200x200

C-51 Làm sạch động cơ – RED DEVIL DEGREASER

Dung tích: 3,8 lít – Giá bán: 609.000đ

Tất cả

Làm sạch kính PRO

Tất cả

Bảo dưỡng mâm xe PRO

C-33

Siêu tẩy trắng sáng mâm – Super Wheel Brightener C-33

Dung tích: 3,8 lít – Giá bán: 1.689.000đ

C-41n-200x200

C-41 Vệ sinh mâm lốp – NON-ACID WHEEL CLEANER

Dung tích: 3,8 lít – Giá bán: 929.600đ

Tất cả

Phủ gầm ô tô PRO

AUC-201_5_14n-200x200

AUC-201 Phủ gầm ô tô – AEROSOL UNDERCOATING

Dung tích: 532ml – Giá bán: 599.000đ

Tất cả

Màu nhuộm nhựa và nỉ PRO

Vinyl & carpet dyes – Màu nhuộm nhựa và nỉ

Màu nhuộm nhựa và nỉ giúp phục hồi nhựa và nỉ bị sờn, bạc màu, bám bẩn một cách nhanh chóng và dễ dàng. Công thức liên kết duy nhất của chất liệu tạo nên lớp phủ bền vững, chắc chắn nhưng vẫn dẻo và linh hoạt với màu sắc sáng mới, bên cạnh đó [...]

Tất cả