Đất sét – Clay Bar PRO

Đất sét hạng phổ thông – REGULAR GRADE CLAY AWAY™

C-105-200x200

Trọng lượng: 200g – Giá bán: 759.500đ

Chi tiết

Đất sét hạng trung – MEDIUM GRADE CLAY AWAY™

c-106-200x200

Trọng lượng: 200g – Giá bán: 799.300đ

Chi tiết