Bảo dưỡng mâm xe PRO

Siêu tẩy trắng sáng mâm – Super Wheel Brightener C-33

C-33

Dung tích: 3,8 lít – Giá bán: 1.689.000đ

Chi tiết

C-41 Vệ sinh mâm lốp – NON-ACID WHEEL CLEANER

C-41n-200x200

Dung tích: 3,8 lít – Giá bán: 929.600đ

Chi tiết


C-42 Làm sạch mâm xe – WHEELIE CLEAN™

C-42n-200x200

Dung tích: 3,8 lít – Giá bán: 1.549.200đ

Chi tiết

C-90-P Đánh bóng kim loại – ALL METAL POLISH™

C-90-Pn-200x200

Dung tích: 473ml – Giá bán: 567.000đ

Chi tiết


C-92-P Đánh bóng kim loại – GADNIUM™ METAL POLISH

C-92-Pbn-200x200

Dung tích: 473ml – Giá bán: 685.500đ

Chi tiết